Dėl antrinių žaliavų konteinerių

Informuojame, kad antrinių žaliavų rūšiavimo konteineriai yra perkelti prie nerūšiuojamų buitinių atliekų konteinerinių, esančių tarp Sviliškių g. 2 ir 4 namų bei Sviliškių g. 6 ir 10 namų. Prašome naudotis šiais konteineriais pagal tiesioginę jų paskirtį ir į rūšiuojamų žaliavų konteinerius mesti tik atitinkamos rūšies antrines žaliavas. Jei tuo metu pasirinktoje vietoje konteineriai yra pilni ir rūšiuotų atliekų į juos mesti neįmanoma, prašau antrines žaliavas mesti į prie kitos konteinerinės esančius rūšiavimo konteinerius arba į nerūšiuotų atliekų konteinerius. Palikti rūšiuotas ar nerūšiuotas atliekas, stambių gabaritų atliekas prie konteinerių yra griežtai draudžiama. Specialiai paliktų atliekų surinkimas ir nunešimas į konteinerius nėra numatytas kiemo priežiūros sutartyje, todėl bus laikomas papildomais darbais ir apmokestinamas atskirai.