Dėl P-parko kontrolinio patikrinimo mokesčio

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas patenkino Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos reikalavimą pripažinti atsakovo UAB „P-parkas“ stovėjimo aikštelių taisyklių 9 punkto sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis. Minėtas punktas numato vartotojo pareigą tiekėjui sumokėti 50Lt kontrolinį mokestį, jei neįmanoma nustatyti atsiskaitymo už paslaugą arba jei stovėjimo aikštelės teritorijoje transporto priemonė stovi ilgiau nei nurodyta biliete. 

Teismas pasisakė, kad šis mokestis savo prigimtimi yra netesybos, kurių paskirtis yra kompensuoti UAB „P-parkas“ patirtus nuostolius dėl stovėjimo aikštelės taisyklių pažeidimo, t. y. dėl nesumokėto mokesčio už transporto priemonės laikymą aikštelėje. Teismas atmetė UAB „P-parkas“ argumentus, kad dėl tokio taisyklių pažeidimo jie patiria įvairius papildomus nuostolius (pažeidimo fiksavimui reikalingos techninės priemonės, kanceliarinės išlaidos, transporto ir patalpų nuomos išlaidos ir kt.) konstatuodamas, kad šios išlaidos UAB „P-parkas“ susidaro ne dėl paties pažeidimo fakto, o tiesiog yra susijusios su kasdiene bendrovės veikla ir yra būtinos normaliam jos funkcionavimui. 

Teismas taip pat konstatavo, kad taisyklių sąlygos nebuvo individualiai aptartos su vartotojais, jos iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, vartotojo teises ir interesus. Sąlygos iš anksto buvo parengtos vienos šalies nederinant su kita šalimi. Sutarties sąlygų viešas skelbimas negali būti prilyginamas sutarties sąlygų aptarimui individualiai Civilinio kodekso prasme.