Dėl Sviliškių 2 ir 8 balkonų remonto

Informuojame, kad Sviliškių 2 ir 8 balkonų remonto užbaigimas nukeltas į 2017 m. pavasarį-vasarą. Už jau atliktus darbus apmokėta iš Sviliškių 2 ir 8 namų kaupiamųjų lėšų, bendrijos veiklos mokesčio likučio ir 2 proc. GPM paramos lėšų, todėl papildomos lėšos 2016 m. renkamos nebus. Taip pat pateikiame Valstybinės statybų inspekcijos ir Aplinkos ministerijos bendrą nuomonę dėl balkono konstrukcijų priskyrimo bendros nuosavybės objektams. Lietuvos aukščiausiojo teismo praktika ir kita susijusi informacija pateikiama skyrelyje Dokumentai/Sviliškių 2 ir 8 balkonų remontas.