Kreipimasis dėl išaiškinimo

Informuojame, kad DNSB “VIP Šilaičiai” raštu kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybų inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir į pačią aplinkos ministeriją, kad abi šios institucijos pateiktų bendrą nuomonę, ar daugiabučių namų nebendro naudojimo balkonų konstrukcijos yra laikytinos bendromis viso namo konstrukcijomis, už kurių priežiūrą ir eksploataciją yra atsakingi viso namo patalpų savininkai, ar šiuo metu atliekami Sviliškių 2 ir Sviliškių 8 namų balkonų remonto darbai yra priskirtini prie bendrų namo konstrukcijų remonto darbų, kuriuos apmokėti privalo viso namo patalpų savininkai. Su kreipimosi tekstu galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.