Sviliškių 2 ir 8 namų balkonų remontas

Informuojame, kad yra pasirašyta rangos sutartis su UAB “Partorama” dėl 4 balkonų Sviliškių 2 ir 11 balkonų Sviliškių 8 namuose hidroizoliacijos bei susijusių konstrukcijų remonto (darbų eiliškumo aprašymas), kad lietaus vanduo neprasiskverbtų pro balkonų perdangą, neardytų plytelių dangos ir balkono dugno apdailos šaltuoju metų laiku bei netekėtų ant žemiau esančių fasadų konstrukcijų. Vieno balkono remonto darbų sąmata – 1188,83 Eur. Darbus atlikti numatoma 2016 m. rugsėjo ir spalio mėn. Apmokėjimas už atliktus darbus bus išdėstytas per 3 mėnesius ir vienam butui (priklausomai nuo buto ploto) sudarys: Sviliškių 2 name nuo 124 iki 187 eurų, Sviliškių 8  nuo 201 iki 416 eurų.

Nespėjus atlikti numatytų darbų dėl nepalankių oro sąlygų, rangovui bus apmokėta faktiškai atliktų darbų vertė, o neatlikti pagal sutartį darbai perkelti į 2017 m. pavasarį-vasarą. Likusi suma, reikalinga apmokėti perkeliamus neatliktus darbus, toliau bus renkama kaip tikslinės kaupiamosios lėšos.