Žymų Archyvai: kaina

Dėl laiptinių durų keitimo

Informuojame, kad dėl daugybinių durų staktų ir varčių deformacijų, įtrūkusių ar sulūžusių vyrių bei kitų eksploatacijos defektų bus keičiamos visų Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namų laiptinių lauko durys. Planuojama preliminari (priklausomai nuo pasirinktos durų furnitūros ir apdailos tvarkymo darbų po durų sumontavimo kaina gali nežymiai keistis) darbų sąmata yra:

Sviliškių g. 2 namui – 1204,63 €
Sviliškių g. 2a namui 1, 2 ir 3 laiptinėms – 2583,21 €
Sviliškių g. 4 namo 2 ir 3 laiptinėms – 1840,12 €
Sviliškių g. 6 namui – 1204,63 €
Sviliškių g. 8 namui – 1204,63 €

Analogiškos durys jau yra sumontuotos Sviliškių 4 namo 1 laiptinėje.

Dėl Sviliškių g. 2 ir 2a namams taikomų paslaugų tarifų

Informuojame, kad 2015-03-24 visuotiniame DNSB „VIP Šilaičiai“ susirinkime pritarus Sviliškių g. 2 ir 2a namų prisijungimui prie DNSB „VIP Šilaičiai“ ir atsižvelgiant į 2012-06-29 Bendrijos Įgaliotinių susirinkimo sprendimą, DNSB „VIP Šilaičiai“ bendrojo naudojimo patalpų, pastatų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos aptarnavimą pavesti organizuoti UAB „Corpus A“, nuo 2015-04-01 Sviliškių g. 2 ir 2a namams taikomi sumažinti paslaugų tarifai, t. y.:

Administravimas 0.0290 Eur/kv.m.
Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 0.0348 Eur/kv.m.
B. n. objektų techninė priežiūra (eksploatavimas) 0.0550 Eur/kv.m.
Atliekų išvežimas 0.0347 Eur/kv.m.

Vadovaujantis 2012-01-28 DNSB „VIP Šilaičiai“ Įgaliotinių susirinkimo sprendimu, Sviliškių g. 2 ir 2a namams pradedamas taikyti 2.8962 Eur/mėn. vienam butui Bendrijos veiklos mokestis, skirtas padengti Bendrijos veiklos išlaidoms.

Taip pat vadovaujantis 2013-06-12 DNSB „VIP Šilaičiai“ Įgaliotinių susirinkimo, 2015-03-24 visuotinio DNSB „VIP Šilaičiai“ susirinkimo sprendimais bei 2015 m. balandžio mėn. atnaujintu susitarimu su UAB „Clean Solutions“ nuo 2015 m. gegužės 1 d. Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namų laiptinių valymo ir teritorijos priežiūros paslaugas toliau pavesta teikti UAB „Clean Solutions“. Šių paslaugų tarifai:

Laiptinių valymas 0,0466 Eur/kv.m.
Teritorijos priežiūra 0,0353 Eur/kv.m.