Žymų Archyvai: garažai

Dėl pavasarinio patalpų valymo darbų

UAB „Cleansolutions“ informuoja, kad kitą savaitę bus valomos automobilių stovėjimo aikštelės (garažų pravažiavimai ir parkingai). Automobilius iš savo vietų parkinguose (-1 lygis) prašome patraukti šiomis dienomis:

  • 2016-03-21 – Sviliškių g. 8 parkinge
  • 2016-03-22 – Sviliškių g. 4, 6 parkinge
  • 2016-03-23 – Sviliškių g. 2, 2a parkinge

Nepatraukus automobilių šios vietos nebus valomos.

Taip pat UAB „Cleansolutions“ informuoja, kad Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namų laiptinių langų valymą atliks nuo 2016-03-21 iki 2016-03-25.

Dėl savavališkų veiksmų

Gerbiami gyventojai,

Sviliškių g. 4 ir 6 namų garažuose gruodžio mėn. pradžioje buvo aptiktas tikslingai keliose vietose išbarstytas rožinės spalvos nenustatytos cheminės sudėties ir paskirties preparatas, galimai skirtas naikinti graužikus. Tokius veiksmus atlikusius gyventojus prašome skubiai susisiekti su Bendrija ir informuoti apie problemą, kuriai spręsti buvo pasirinktas su Bendrija ir/ar UAB „CorpusA“ nesuderintas sprendimas.

Žiruknuodžiai Sviliškių 6 garažuose

Tai yra būtina siekiant priimti galiojančių teisės aktų reikalavimus atitinkančius sprendimus, užtikrinti saugumą ir viešąją tvarką Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namų bendrosios nuosavybės objektuose, kitiems gyventojams nežinant taikytų sprendimų tikslų nesudaryti galimai jų sveikatai ar gyvybei pavojingos situacijos bei paisyti daugumos, o ne vieno ar kelių asmenų nuomonės ir interesų.

Informuojame, kad pastebėjus gedimus, defektus ar kilus kitokių problemų Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namuose, prašome nedelsiant apie tai informuoti Bendriją, namų nuolatinę techninę priežiūrą vykdančią UAB „CorpusA“ arba kviesti specializuotas ar avarines tarnybas pagal kompetenciją.

Dėl garažų ir parkingų rudeninio valymo

UAB „Cleansolutions“ informuoja, kad kitą savaitę bus atliekami automobilių stovėjimo aikštelių (garažų pravažiavimai ir parkingai) bei laiptinių langų rudens valymo darbai.

2015-10-05 (pirmadienį) bus vykdomi šie darbai:

  1. Šluojamos iš plaunamos Sviliškių g. 2, 2A, 4  namų automobilių stovėjimo aikštelės.
  2. Valomi Sviliškių g. 2, 2A, 4 namų laiptinių langai.

2015-10-06 (antradienį) bus vykdomi šie darbai:

  1. Šluojamos ir plaunamos Sviliškių g. 6 ir 8 namų automobilių stovėjimo aikštelės.
  2. Valomi Sviliškių g. 6 ir 8 namų laiptinių langai.

Valymo metu prašome patraukti automobilius iš savo vietų parkinguose. Nepatraukus automobilių šios vietos nebus valomos.

Dėl apledėjusių šaligatvių ir įvažiavimų barstymo

Informuojame, kad prie Sviliškių 4, 6 ir 8 namų yra pastatytos dvi geltonos plastikinės dėžės su smėlio-druskos mišiniu slidiems šaligatviams bei įvažiavimams į parkingus ir garažus barstyti. Viena tokia dėžė pastatyta įvažiavimų į Sviliškių 4-6 ir 8 namų garažus viršuje, taip pat kiemsargis padės kartonines dėžes su smėliu ir įvažiavimų apačioje, šalia centrinių garažų vartų. Antra dėžė su smėliu stovi prie Sviliškių 6-o namo kampo, o papildoma kartoninė dėžė su smėliu bus padėta 4-6 namo parkinge, iš vidinės pusės prie centrinių vartų.

Pagal valymo paslaugų sutartį sningant arba apledėjus prižiūrimoms kiemo teritorijos dangoms, kiemsargis lauko teritorijos priežiūros darbus pradeda ne vėliau kaip 7-8 val. ryto. Iki to laiko prašome būti atidiems ir atsargiai eiti bei važiuoti slidžiomis dangomis, taip pat pagal poreikį iki kiemsargio atvykimo savarankiškai naudotis minėtose vietose padėtu smėlio ir druskos mišiniu slidžioms dangoms barstyti.