Dėl savavališkų veiksmų

Gerbiami gyventojai,

Sviliškių g. 4 ir 6 namų garažuose gruodžio mėn. pradžioje buvo aptiktas tikslingai keliose vietose išbarstytas rožinės spalvos nenustatytos cheminės sudėties ir paskirties preparatas, galimai skirtas naikinti graužikus. Tokius veiksmus atlikusius gyventojus prašome skubiai susisiekti su Bendrija ir informuoti apie problemą, kuriai spręsti buvo pasirinktas su Bendrija ir/ar UAB „CorpusA“ nesuderintas sprendimas.

Žiruknuodžiai Sviliškių 6 garažuose

Tai yra būtina siekiant priimti galiojančių teisės aktų reikalavimus atitinkančius sprendimus, užtikrinti saugumą ir viešąją tvarką Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namų bendrosios nuosavybės objektuose, kitiems gyventojams nežinant taikytų sprendimų tikslų nesudaryti galimai jų sveikatai ar gyvybei pavojingos situacijos bei paisyti daugumos, o ne vieno ar kelių asmenų nuomonės ir interesų.

Informuojame, kad pastebėjus gedimus, defektus ar kilus kitokių problemų Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namuose, prašome nedelsiant apie tai informuoti Bendriją, namų nuolatinę techninę priežiūrą vykdančią UAB „CorpusA“ arba kviesti specializuotas ar avarines tarnybas pagal kompetenciją.