Žymų Archyvai: liftas

Dėl Sviliškių 8 namo lifto

Informuojame, kad Sviliškių 8 namo liftas yra išjungtas dėl vienos iš pagrindinių lifto dalių – dažnio keitiklio gedimo. Ši detalė yra sugedusi nepataisomai ir turi būti keičiama nauja. Kadangi ji yra ganėtinai brangi, UAB “Shindler liftas” ieško tiekėjo, kuris palankiausiomis sąlygomis ir trumpiausiais terminais galėtų pristatyti minėtą dažnio keitiklį.

Apie detalės pristatymo ir gedimo pašalinimo terminus informuosime papildomai.

Dėl papildomų elektros poskaitiklių įrengimo

Gegužės mėnesį Sviliškių g. 4 ir 6 namuose buvo įrengti du papildomi elektros energijos apskaitos poskaitikliai.

Pirmasis poskaitiklis yra skirtas atriboti Sviliškių g. 4 ir 6 namų bendrose patalpose suvartojamą elektros energiją, kurios didžiausią dalį suvartoja Sviliškių g. 6 namo liftas. Antrasis poskaitiklis yra skirtas atriboti abiejų namų garažų ir parkingų savininkų suvartojamą elektros energiją.

Iki šiol abiejų namų apskaita buvo viena, nes UAB „Progresyvios investicijos“ Sviliškių g. 4 ir 6 namų bendrosios patalpoms, o taip pat garažams ir parkingams, nepasivargino įrengti atskiros bendrų patalpų sunaudojamos elektros apskaitos. Dėl to iki šiol buvo susidariusi neteisinga situacija, kai 4-o namo gyventojai mokėjo taip pat ir už 6-o namo gyventojų lifto sunaudotą elektrą, nors liftu nesinaudoja, o parkingų savininkai mokėjo taip pat ir už garažų savininkų sunaudotą elektrą, nors neturėjo galimybės naudotis papildomais elektros prietaisais savo parkavimo vietose, kai tuo tarpu garažų savininkai galėjo tai daryti savo garažuose.

Skaitiklių įrengimas esamą neteisingą padėtį ištaisė.

Dėl 6-o namo lifto

Informuojame, kad 2013-05-08 nuo 11 val. kelioms valandoms bus išjungtas Sviliškių g. 6 namo liftas dėl elektros poskaitiklio įrengimo darbų. Šis poskaitiklis reikalingas atskirti 4-o ir 6-o namų bendų patalpų elektros energijos apskaitą.