Žymų Archyvai: susirinkimai

Sviliškių g. 2 ir 2a namų DNSB „VIP Šilaičiai“ narių pakartotinio susirinkimo rezultatai

2017-07-13 įvyko Sviliškių g. 2 ir 2a namų DNSB „VIP Šilaičiai“ narių pakartotinis susirinkimas, kurio metu:

  • Sviliškių g. 2 namo įgaliotiniu 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkta Inga Gerojimaitė-Tomaševskaja
  • Sviliškių g. 2a namo Įgaliotiniais 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti Mindaugas Žuromskas (pirma laiptinė, garažai ir parkingai) ir Aleksandra Abromavičienė (antra laiptinė).
  • Sviliškių g. 2a namo trečios laiptinės įgaliotinis neišrinktas nesant sutinkančių kandidatuoti Bendrijos narių.

Sviliškių g. 2a namo trečios laiptinės įgaliotinio rinkimų klausimas bus sprendžiamas atskirame Sviliškių g. 2a namo Bendrijos narių susirinkime.

2017-07-13 pakartotinio visuotinio Bendrijos narių susirinkimo rezultatai

Informuojame, kad 2017-07-13 šauktas pakartotinis visuotinis visų namų Bendrijos narių susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko reikiamas skaičius Bendrijos narių. Susirinkimo darbotvarkės klausimai liko nesvarstyti.

Artimiausiu metu bus šaukiamas Įgaliotinių susirinkimas visuotinio Bendrijos narių susirinkimo nesvarstytiems klausimams nagrinėti. Sviliškių g. 4 namo II laiptinės įgaliotinių rinkimų klausimas bus sprendžiamas atskrame Sviliškių g. 4 namo Bendrijos narių susirinkime.

DNSB „VIP Šilaičiai“ pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

Gerbiami bendrijos nariai,

2017-07-13 d. 19.30 val. Sviliškių 2, Vilniuje cokoliniame parkinge vyks DNSB „VIP Šilaičiai“ pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

  • 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrijos veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  • Sviliškių g. 4-o namo 2-os laiptinės Įgaliotinio rinkimai.
  • Bendrojo naudojimo objektų aprašų tvirtinimas.
  • Bendrijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ilgalaikių planų svarstymas ir tvirtinimas.

Prašome dalyvauti, su savimi turėti asmens dokumentą. Susipažinti su susirinkimo dienotvarkės sprendimų projektais galite interneto svetainėje adresu: http://www.vips.lt/2017-07-13-dnsb-vip-silaiciai-pakartotinio-nariu-susirinkimo-dokumentai/

Iniciatorius:

DNSB „VIP Šilaičiai“ pirmininkas Sigitas Šiaudinis

Sviliškių g. 2 ir 2a namų DNSB „VIP Šilaičiai“ narių pakartotinis susirinkimas

Gerbiami bendrijos nariai,

2017-07-13 d. 19.00 val. Sviliškių 2, Vilniuje cokoliniame parkinge vyks Sviliškių g. 2 ir 2a namų DNSB „VIP Šilaičiai“ narių pakartotinis susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

  • Sviliškių g. 2 ir 2a namų Įgaliotinių rinkimai.

Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai:

  1. Sviliškių g. 2 namo Įgaliotiniu 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti:

                , gyv. Sviliškių g.               , Vilnius;

  1. Sviliškių g. 2a namo Įgaliotiniais 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti:

                , gyv. Sviliškių g. 2a –        , Vilnius (atstovauja: Sviliškių g. 2a namo 1 laiptinėje gyvenantiems Bendrijos nariams, taip pat Bendrijos nariams, nuosavybės teise turintiems garažus bei parkavimo vietas cokoliniame aukšte);

                , gyv. Sviliškių g. 2a –        , Vilnius (atstovauja: Sviliškių g. 2a namo 2 laiptinėje gyvenantiems Bendrijos nariams);

                      , gyv. Sviliškių g. 2a –        , Vilnius (atstovauja: Sviliškių g. 2a namo 3 laiptinėje gyvenantiems Bendrijos nariams).

Prašome dalyvauti, su savimi turėti asmens dokumentą.

Iniciatorius:

DNSB „VIP Šilaičiai“ pirmininkas Sigitas Šiaudinis

Dėl 2017-06-28 Sviliškių g. 2 ir 2a namų bei visuotinio Bendrijos narių susirinkimų

Informuojame, kad 2017-06-28 šaukti Sviliškių g. 2 ir 2a namų Bendrijos narių bei Visuotinis visų namų Bendrijos narių susirinkimai neįvyko, nes nesusirinko reikiamas skaičius Bendrijos narių. Abiejų susirinkimų darbotvarkių klausimai liko nesvarstyti.

Artimiausiu metų bus šaukiami pakartotiniai Sviliškių g. 2 ir 2a namų Bendrijos narių bei Visuotinis visų namų Bendrijos narių susirinkimai tiems patiems 2017-06-28 neįvykusių susirinkimų klausimams svarstyti. Apie šių susirinkimų datą informuosime atskiru pranešimu.