2014 m. gauta 2% GPM parama

2014 metais pasinaudojant galimybe pervesti 2 % gyventojų pajamų mokesčio Bendrija gavo 4836,22 lito paramos. Sprendimai dėl šių ir ankstesniais metais gautų lėšų panaudojimo bus priimti vėliau, Visuotiniame narių ar Bendrijos įgaliotinių susirinkimuose.