Temos Archyvai: Naujienos

Sveiki visi bendrijos nariai ir kaimynai.

Esu dėkingas, kad  pasitikite manimi ir suteikėte galimybę Jus atstovauti  DNSB VIP „Šilaičiai“ vardu.

Tikiuosi  draugiško bendradarbiavimo  ir vieningos bendruomenės  sprendžiant iškilusias problemas .

Patogesniam bendravimui yra sukurta Facebook  paskyra VipŠilaičiai Dnsb prašome visus aktyviai jungtis.

Iškilus klausymams ar pastebėjus gedimą, kreipkitės info@vips.lt

Pagarbiai:

Mindaugas Žuromskas

2018-08-29 visuotinio Bendrijos narių susirinkimo rezultatai

2018-08-29 įvyko DSNB „VIP Šilaičiai“ visuotinis narių susirinkimas, kurio metu:

  • Paskelbti ir patvirtinti 2017 metų DNSB „VIP Šilaičiai“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrijos veiklos ataskaita (skelbiama bendrijos svetainės skyrelyje Veikla/Ataskaitos).
  • Patvirtinti Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namų bendrojo naudojimo objektų aprašai (skelbiama bendrijos svetainės skyrelyje Veikla/Bendro naudojimo objektų aprašai)
  • Bendrijos pirmininku 3 (trejų) metų laikotarpiui išrinktas Mindaugas Žuromskas, gyv. Sviliškių g. 2a.

Išrinktas Bendrijos pirmininkas Mindaugas Žuromskas pareigas pradeda eiti nuo 2018-09-03.

Pakartotinis priminimas apie Bendrijos susirinkimą šiandien

Pakartotinai primename, kad šiandien – 2018-08-29 19.30 val. Sviliškių 4, Vilniuje cokoliniame parkinge vyks DNSB „VIP Šilaičiai“ narių susirinkimas

Šiuo metu gautų nuomonės pareiškimo iš anksto anketų bei tų, kurie šiandien planuoja atvykti į susirinkimą nepakanka kvorumui (1/2 narių). Nesant susirinkimo kvorumo numatyti darbotvarkė klausimai liktų nesvarstyti, sprendimai nepriimti. Tai labai apsunkintų tolimesnę Bendrijos veiklą.

Prašome atsakingai žiūrėti į bendrijos nario pareigas bei atvykti į susirinkimą. Tų narių, kurie šiandien negali fiziškai dalyvauti susirinkime ir iki šiol dar neužpildė nuomonės pareiškimo iš anksto anketos, primygtinai prašome užpildyti anketą, ją nuskanuoti ir atsiųsti e-paštu info@vips.lt šiandien iki susirinkimo pradžios.

nuoroda atsisiųsti anketą

Priminimas apie šaukiamą Bendrijos susirinkimą 2018-08-29

Primename, kad 2018-08-29 d. 19.30 val., Sviliškių 4, Vilniuje cokoliniame parkinge vyks DNSB „VIP Šilaičiai“ narių susirinkimas.

Vienas svarbiausių susirinkimo dienotvarkės klausimų – bendrijos pirmininko rinkimai. Kad Bendrija neliktų be pirmininko ir būtų išrinktas naujas, prašome aktyviai dalyvauti priimant šį ir kitus, dienotvarkėje numatytus sprendimus. Negalinčius dalyvauti prašome užpildyti žemiau esančią nuomonės pareiškimo iš anksto anketą bei nuskanuotą atsiųsti e-paštu info@vips.lt Pateikę anketas nariai bus laikomi dalyvavusiais susirinkime ir bus atsižvelgta į jų raštu iš anksto išreikštą nuomonę priimant sprendimus. Daugiau info apie susirinkimą, susirinkimo dokumentus ir sprendimus prašome žiūrėti ankstesniame pranešime dėl Bendrijos narių susirinkimo.

nuoroda atsisiusti anketą