Dėl 2013-12-19 Bendrijos narių susirinkimo

2013-12-19 šauktas Bendrijos narių susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko reikiamas skaičius Bendrijos narių (nebuvo kvorumo). Todėl susirinkimo darbotvarkėje numatyti klausimai liko nesvarstyti, tarp jų – ir naujos kadencijos pirmininko rinkimai.

Bendrijos pirmininko Sigito Šiaudinio kadencija ir terminuota darbo sutartis baigiasi 2013-12-28, tačiau nei esamas pirmininkas perrinktas naujai kadencijai, nei naujas Bendrijos pirmininkas išrinktas nebuvo, nes nesusirinko reikiamas skaičius jos narių, kurie neišreiškė savo valios dėl esamo Bendrijos pirmininko perrinkimo naujai kadencijai, ar naujo Bendrijos pirmininko išrinkimo.

Vadovaujantis Daugiabučių namų savininkų Bendrijų įstatymo 14 str. 9 d. nuostatomis iki Bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti/perrinkti bendrijos pirmininką naujai kadencijai.

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 109 str. numato , kad su renkamaisiais darbuotojais terminuota darbo sutartis sudaroma laikui, kuriam jie išrinkti, o to paties kodekso 111 str. numatyta, kad jeigu darbo sutarties terminas pasibaigė, o darbo santykiai faktiškai tęsiasi ir nė viena iš šalių iki pasibaigiant terminui nepareikalavo jos nutraukti (Kodekso 126 straipsnis), laikoma, kad sutartis pratęsta neapibrėžtam laikui.

Jei Bendrijos nariai iki kadencijos pabaigos (2013-12-28) neperrinks pirmininko ar neišrinks naujo bei nauja darbo sutartis su perrinktu ar naujai išrinktu pirmininku nebus pasirašyta,  esamas Bendrijos pirmininkas S. Šiaudinis toliau eis pareigas pagal savo darbo sutartį, kuri taps neterminuota. Tokiu atveju artimiausiu metu (po šventinio laikotarpio sausio mėnesį) bus šaukiamas naujas visuotinis Bendrijos narių susirinkimas, kuriame bus sprendžiami 2013-12-19 neįvykusio susirinkimo klausimai, tarp jų pirmiausia – Bendrijos pirmininko rinkimai.