Dėl Sviliškių g. 4 užsikimšusios kanalizacijos

2012-07-16 vėl užsikimšo Sviliškių g. 4-o namo kanalizacija -2 (garažų) lygyje. UAB “Corpus A” apžiūrėjus lauko šulinius nustatyta, kad kanalizacijos trasoje yra kamštis. Šiandien atlikus praplovimo aukštu slėgiu darbus kanalizacijoje buvo rasta drėgnų servetėlių, sauskelnių ir kitų neleistinų į kanalizaciją mesti daiktų. Kanalizaciją užkimšo Sviliškių g. 4-o namo III-ios laiptinės gyventojai.

Pakartotinai primygtinai prašome nemesti į klozetus, bide, kraukles, vonias ir kitus santechnikos įrenginius jokių servetėlių, sauskelnių, higienos priemonių ar kitokių daiktų, nepilti degiųjų skysčių, nuodingų ir chemiškai agresyvių medžiagų, kurių šalinimui šie prietaisai ir visa kanalizacijos sistema nėra pritaikyti.

Primename, kad už bendros nuosavybės tinkamą eksploataciją yra atsakingi visi šios nuosavybės savininkai, kurie taip pat privalo padengti ir šios nuosavybės eksploatavimo ir remonto išlaidas proporcingai jiems tenkančiai daliai bendrojoje nuosavybėje. Todėl dėl pavienių asmenų ar jų grupių sukeltų gedimų nuostolius patiria ir visai dėl to nekalti gyventojai.

Prašome bendromis namo sistemomis, ne tik kanalizacija, naudotis atsakingai, pagal jų tiesioginę paskirtį, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai. Taip pat saugoti ir tausoti bendrąją nuosavybę.