Pakartotinis priminimas apie Bendrijos susirinkimą šiandien

Pakartotinai primename, kad šiandien – 2018-08-29 19.30 val. Sviliškių 4, Vilniuje cokoliniame parkinge vyks DNSB „VIP Šilaičiai“ narių susirinkimas

Šiuo metu gautų nuomonės pareiškimo iš anksto anketų bei tų, kurie šiandien planuoja atvykti į susirinkimą nepakanka kvorumui (1/2 narių). Nesant susirinkimo kvorumo numatyti darbotvarkė klausimai liktų nesvarstyti, sprendimai nepriimti. Tai labai apsunkintų tolimesnę Bendrijos veiklą.

Prašome atsakingai žiūrėti į bendrijos nario pareigas bei atvykti į susirinkimą. Tų narių, kurie šiandien negali fiziškai dalyvauti susirinkime ir iki šiol dar neužpildė nuomonės pareiškimo iš anksto anketos, primygtinai prašome užpildyti anketą, ją nuskanuoti ir atsiųsti e-paštu info@vips.lt šiandien iki susirinkimo pradžios.

nuoroda atsisiųsti anketą