Šaukiamas Įgaliotinių susirinkimas

2013-06-12 d. 19.00 Sviliškių 8, Vilnius, vyks DNSB „VIP Šilaičiai“ Įgaliotinių susirinkimas. Darbotvarkė:

  • DNSB „VIP Šilaičiai“ Vidaus tvarkos taisyklių koregavimas ir tvirtinimas
  • DNSB „VIP Šilaičiai“ Lėšų kaupimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos koregavimas ir tvirtinimas
  • Laiptinių valymo ir teritorijos priežiūros paslaugas teikiančios įmonės rinkimai

Iniciatorius:                                                                                                                      DNSB „VIP Šilaičiai“ pirmininkas