Šaukiamas pakartotinis DNSB “VIP Šilaičiai” narių susirinkimas

2015-03-24 d. 19.00 val. Sviliškių 4, Vilniuje cokoliniame parkinge vyks pakartotinis daugiabučių namų savininkų bendrijos „VIP Šilaičiai“ visuotinis narių susirinkimas

Susirinkimo darbotvarkė:
•  2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrijos veiklos ataskaitos tvirtinimas
•  Sviliškių 2 ir 2 a namų prisijungimo prie DNSB „VIP Šilaičiai“ svarstymas, prisijungimo sutarties ir pakeistų įstatų tvirtinimas
•  Bendrijos pirmininko rinkimai
•  Sviliškių g. 4, 6, 8 namų Įgaliotinių rinkimai

PASTABA. Su savimi prašau turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Susirinkimo dokumentai susipažinti:

Iniciatorius:
DNSB „VIP Šilaičiai“ pirmininkas
Sigitas Šiaudinis