Žymų Archyvai: brokas

Dėl pastebėtų defektų

2012 m. balandžio mėnesį Bendrija ir UAB “Corpus A” planuoja atlikti kasmetinę bendro naudojimo objektų apžiūrą, įvertinti esamą būklę.

Todėl prašome visus gyventojus, pastebėjusius gedimus, trūkumus ar defektus tiek bendro naudojimo, tiek asmeninėse patalpose iki 2012 m. balandžio 10 d. apie tai pranešti Bendrijai (per savo laiptinės ar aukšto Įgaliotinį, kuris apibendrintą informaciją perduos pirmininkui). Nustatyti trūkumai, gedimai ar defektai bus dokumentuoti defektiniu aktu. Nustačius, kad konkretūs gedimai, trūkumai ar defektai yra garantiniai, bus kreipiamasi į rangovus dėl jų garantinio remonto. Negarantinių defektų šalinimas bus organizuojamas įprasta tvarka, įvertinus reikalingų atlikti darbų apimtis bei kainą.