Žymų Archyvai: paslaugos

Dėl taikomų paslaugų tarifų

Pakartotinai informuojame, kad nuo 2015-05-01 Sviliškių g. 2 ir 2a namų laiptinių valymo ir teritorijos priežiūrą praėjus vykdyti UAB “Clean solutions”, Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namams taikomi šie paslaugų tarifai:

Administravimas 0,0290 Eur/kv.m.
Teritorijos tvarkymas 0,0353 Eur/kv.m.
Bendro naudojimo patalpų valymas 0,0467 Eur/kv.m.
Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 0,0321 Eur/kv.m.
B. n. objektų techninė priežiūra (eksploatavimas) 0,0550 Eur/kv.m.
Atliekų išvežimas 0,0375 Eur/kv.m.

 

 

Dėl Sviliškių g. 2 ir 2a namams taikomų paslaugų tarifų

Informuojame, kad 2015-03-24 visuotiniame DNSB „VIP Šilaičiai“ susirinkime pritarus Sviliškių g. 2 ir 2a namų prisijungimui prie DNSB „VIP Šilaičiai“ ir atsižvelgiant į 2012-06-29 Bendrijos Įgaliotinių susirinkimo sprendimą, DNSB „VIP Šilaičiai“ bendrojo naudojimo patalpų, pastatų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos aptarnavimą pavesti organizuoti UAB „Corpus A“, nuo 2015-04-01 Sviliškių g. 2 ir 2a namams taikomi sumažinti paslaugų tarifai, t. y.:

Administravimas 0.0290 Eur/kv.m.
Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 0.0348 Eur/kv.m.
B. n. objektų techninė priežiūra (eksploatavimas) 0.0550 Eur/kv.m.
Atliekų išvežimas 0.0347 Eur/kv.m.

Vadovaujantis 2012-01-28 DNSB „VIP Šilaičiai“ Įgaliotinių susirinkimo sprendimu, Sviliškių g. 2 ir 2a namams pradedamas taikyti 2.8962 Eur/mėn. vienam butui Bendrijos veiklos mokestis, skirtas padengti Bendrijos veiklos išlaidoms.

Taip pat vadovaujantis 2013-06-12 DNSB „VIP Šilaičiai“ Įgaliotinių susirinkimo, 2015-03-24 visuotinio DNSB „VIP Šilaičiai“ susirinkimo sprendimais bei 2015 m. balandžio mėn. atnaujintu susitarimu su UAB „Clean Solutions“ nuo 2015 m. gegužės 1 d. Sviliškių g. 2, 2a, 4, 6 ir 8 namų laiptinių valymo ir teritorijos priežiūros paslaugas toliau pavesta teikti UAB „Clean Solutions“. Šių paslaugų tarifai:

Laiptinių valymas 0,0466 Eur/kv.m.
Teritorijos priežiūra 0,0353 Eur/kv.m.

 

Dėl valymo paslaugų kainos

UAB “Clean Solutions” informuoja, kad nuo 2014-10-01 Lietuvos Respublikos vyriausybei padidinus minimalią mėnesinę algą iki 1035 litų, vadovaujantis valymo paslaugų teikimo sutartimi perskaičiuoja teikiamų paslaugų kainą.

Nuo 2014-10-01 taikomi šie paslaugų tarifai:

Bendro naudojimo patalpų valymas 0.1380 Lt/m2
Teritorijos tvarkymas 0.1051 Lt/m2