Žymų Archyvai: parkavimas

Dėl P-parko kontrolinio patikrinimo mokesčio

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas patenkino Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos reikalavimą pripažinti atsakovo UAB „P-parkas“ stovėjimo aikštelių taisyklių 9 punkto sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis. Minėtas punktas numato vartotojo pareigą tiekėjui sumokėti 50Lt kontrolinį mokestį, jei neįmanoma nustatyti atsiskaitymo už paslaugą arba jei stovėjimo aikštelės teritorijoje transporto priemonė stovi ilgiau nei nurodyta biliete. 

Teismas pasisakė, kad šis mokestis savo prigimtimi yra netesybos, kurių paskirtis yra kompensuoti UAB „P-parkas“ patirtus nuostolius dėl stovėjimo aikštelės taisyklių pažeidimo, t. y. dėl nesumokėto mokesčio už transporto priemonės laikymą aikštelėje. Teismas atmetė UAB „P-parkas“ argumentus, kad dėl tokio taisyklių pažeidimo jie patiria įvairius papildomus nuostolius (pažeidimo fiksavimui reikalingos techninės priemonės, kanceliarinės išlaidos, transporto ir patalpų nuomos išlaidos ir kt.) konstatuodamas, kad šios išlaidos UAB „P-parkas“ susidaro ne dėl paties pažeidimo fakto, o tiesiog yra susijusios su kasdiene bendrovės veikla ir yra būtinos normaliam jos funkcionavimui. 

Teismas taip pat konstatavo, kad taisyklių sąlygos nebuvo individualiai aptartos su vartotojais, jos iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, vartotojo teises ir interesus. Sąlygos iš anksto buvo parengtos vienos šalies nederinant su kita šalimi. Sutarties sąlygų viešas skelbimas negali būti prilyginamas sutarties sąlygų aptarimui individualiai Civilinio kodekso prasme.

leškinys dėl žemės sklypo dalies ir aikštelių perdavimo

Informuojame, kad Vilniaus m. 1 apylinkės teismui 2012-10-04 buvo pateiktas DNSB „VIPŠilaičiai“ ieškinys statytojui UAB „Progresyvios investicijos“ dėl Sviliškių g. 4, 6 ir 8 namams priskirtoje žemės sklypo dalyje esančių automobilių parkavimo aikštelių perdavimo Bendrijos nuosavybėn ir uždraudimo daryti kliūtis neatlygintinam naudojimuisi žemės sklypu. Ieškiniu teismo taip pat buvo paprašyta pritaikyti dvi laikinąsias apsaugos priemones:

  1. Areštuoti minėtas aikšteles, siekiant užkirsti kelią UAB „Progresyvios investicijos“ parduoti ar kitaip perleisti šias aikšteles, ar jų dalį kitų asmenų nuosavybėn.
  2. Bylos nagrinėjimo metu uždrausti atsakovui (UAB „Progresyvios investicijos“) bet kokia forma, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai sudaryti kliūtis (užtverti, apmokestinti ir pan.) neatlygintinai naudotis aikštelėmis, siekiant kad būtų užtikrintas laisvas automobilių parkavimas minėtose aikštelėse (apsaugant nuo užtvėrimo, bet kokio ženklinimo ir parkavimo apmokestinimo).

Teismas 2012-10-08 nutartimi priėmė Bendrijos ieškinį ir patenkino Bendrijos prašymą dėl pirmosios priemonės taikymo, t.y. areštavo aikšteles, tačiau netenkino Bendrijos prašymo (įskaitant ir papildomą patikslintą prašymą 2012-10-25) dėl antrosios minėtos priemonės taikymo.

Sviliškių 4, 6 ir 8 garažų įvažiavimų rekontrukcija

Informuojame, kad 2012 m. rugsėjo 29-30 (šeštadienis ir sekmadienis) dienomis bus rekonstruojami įvažiavimai į Svilšikių g. 4-6 ir 8 namų garažus, t. y. bus vykdomi įvažiavimų grindinio trinkelių perklojimo darbai keičiant dangos lygį, panaikinant nefunkcionalų lietaus vandens nuvedimo lataką įvažiavimų pradžioje ir sumažinant esamus nuolydžius, kad ši vieta nekliudytų pravažiuojančių transporto priemonių dugno, bei išlyginant nusėdusias dangos vietas. Todėl garažų savininkų, esant galimybei, maloniai prašome nesinaudoti garažais transporto priemonių saugojimui (parkavimui) minėtomis dienomis, kad numatyti darbai būtų atlikti kuo greičiau ir sklandžiau.

 

PAPILDYTA 2012-09-29. Kadangi įvažiavimų į garažus rekonstrukciją turėję atlikti rangovai negavo reikalingų medžiagų, numatyti darbai nebuvo pradėti laiku, t. y. rugsėjo 29 d. Šiuo metu laukiama atsakymo dėl darbų pradėjimo sekmadienį (30 dieną). Nepradėjus vykdyti įvažiavimų rekonstrukcijos, šių darbų atlikimui bus ieškomi nauji rangovai.

Jei kas pažįstate patikimų, kokybiškai ir prieinama kaina dirbančių grindinio trinkelių klojėjų, prašau apie tai informuoti DNSB „VIP Šilaičiai“ e-paštu info@vips.lt

Garažų ir parkingų valymas

Gerbiami parkingų ir garažų savininkai,

Š.m. rugsėjo 26 – 27 ( trečiadienis, ketvirtadienis) dienomis UAB „Švaros biuras“ atlikis cokolinių automobilių stovėjimo aikštelių ir požeminių garažų pravažiavimų valymo darbus. Todėl visų labai prašome nurodytomis dienomis, nuo 9 iki 17 val. nurodytose vietose (o ypatingai – cokolinių automobilių stovėjimo aikštelių (parkingų) savininkų ir naudotojų), nepalikti transporto priemonių ar kito inventoriaus, kad jos netrukdytų kokybiškai atlikti valymo darbus, o taip pat nebūtų išteptos valymo metu kylančių dulkių. Vietos, kuriose bus paliktos transporto priemonės, liks nevalytos, o ten susikaupę nešvarumai toliau naudojant transporto priemones greitai pasklis po likusią išvalytos cokolinių automobilių stovėjimo aikštelės dalį.

Iš anksto dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Pagarbiai, 

UAB „Švaros biuras“ kolektyvas.

info@svarosbiuras.lt

tel. 8-685 86 666

Sviliškių g. 4 parkingo vartai

Sviliškių g. 4-o namo parkingų vartų gedimas (reikia keisti pavaros spyruokles) yra užregistruotas. Corpus A jau sutarė su UAB „Barduva“ dėl jo šalinimo darbų, kurie turėtų būti atlikti artimiausiu metu (nors pagal pirminį susitarimą gedimas jau turėjo būti pašalintas 2012-08-01).

Papildyta:      UAB „Barduva“ vadybininkas pažadėjo, kad šiandien viskas turi būti sutvarkyta.

Papildyta:    Vartai jau pataisyti. Pakeistom detalėm bus taikoma 6 mėnesių garantija.